Ba loài ếch cùng sinh sản chung trong một hồ nhưng chúng không giao phối lẫn nhau vì có tiếng gọi bạn tình khác nhau. Đây là một ví dụ về :

A.

Cách li trước hợp tử - cách li thời gian.

B.

Cách li trước hợp tử - cách li tập tính.

C.

Cách li trước hợp tử - cách li sinh thái.

D.

Cách li trước hợp tử - cách li cơ quan sinh sản.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...