Ba lò xo có độ cứng k1, k2, k3 được mắc vào ba vật có cùng khối lượng m. Chu kì dao động của ba con lắc lò xo T1, T2, T3. Khi cho ba lò xo mắc song song và mắc vào vật m thì chu kì dao động của hệ là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Vì ba lò xo ghép song nên k = k1 + k2 + k3  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...