Ba góc của một tam giác lập thành một cấp số cộng, góc lớn nhất gấp 5 lần góc nhỏ nhất. Công sai d (d > 0) của cấp số cộng đó bằng

A.

d = 100.

B.

d = 200.

C.

d = 300.

D.

d = 400.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi ba góc của tam giác vuông là: x - d, x, x + d (d > 0). Ta có hệ phương trình:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...