Ba dòng điện cùng cường độ, cùng chiều, I1= I2 = I3 = I trong ba dây dẫn song song dài vô hạn cách đều nhau một khoảng a. Cường độ của vectơ cảm ứng từ B tại những điểm O cách đều ba dòng điện là

A.

B = 6 x 10−7 (T).

B.

B = 6 x 10−7 (T).

C.

B = 2 x 10−7 (T).

D.

0 (T).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0 (T).

Giả sử O là một trong những điểm các đều ba dây dẫn và mặt phẳng hình vẽ là mặt phẳng chứa O và vuông góc với ba dây dẫn. Vì dòng điện đi qua ba dây dẫn có cường độ như nhau và khoảng cách từ O đến ba dây dẫn bằng nhau, nên ba vectơ cảm ứng từ , , có cùng độ lớn. Các tia OI1, OI2, OI3 cũng có phương hợp với nhau những góc bằng 120° nên , , vuông góc với OI1, OI2, OI3 cũng có phương hợp với nhau những góc 120°. Gọi là vec tơ tổng của thì hợp với những góc 60° và có cùng độ lớn như . Suy ra trực đối. Do đó:

   = + + = + .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...