Ba điện tích điểm dương bằng nhau đặt ở 3 đỉnh của tam giác đều. Khi thả chúng tự do, chúng sẽ

                           

A.

vẫn nằm yên.

B.

chuyển động xa nhau theo các phương OA, OB, OC.

C.

chuyển động lại gần nhau theo các phương OA, OB, OC.

D.

chuyển động ra xa nhau nhưng không nhất thiết theo các phương trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chuyển động xa nhau theo các phương OA, OB, OC.

                             

Do mỗi điện tích chịu các lực bằng nhau từ hai điện tích kia nên lực tổng hợp lên mỗi điện tích là và có hướng như hình vẽ. Do tính chất đối xứng nên ở bất kì thời điểm nào, 3 điện tích cũng nằm trên tam giác đều. Do đó chúng phải chuyển động xa nhau theo các phương OA, OB, OC.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...