Ba điện tích điểm dương bằng nhau đặt ở 3 đỉnh của tam giác đều. Khi thả chúng tự do, chúng sẽ

                           

A.

vẫn nằm yên.

B.

chuyển động xa nhau theo các phương OA, OB, OC.

C.

chuyển động lại gần nhau theo các phương OA, OB, OC.

D.

chuyển động ra xa nhau nhưng không nhất thiết theo các phương trên.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...