Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là:

A.

26 dB.

B.

17 dB.

C.

34 dB.

D.

40 dB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

26 dB.

Vì M là trung điểm của AB nên OM = dM =

Công suất phát âm của nguồn: P =         (1)

Mức cường độ âm tại A, B, M là:

Ta có: LA – LB = 10lg           (2)

Từ (1) và (2) LA – LB = 10lg()2 = 20lg() lg() = = 2

= 102 = 100 dB = 100dA dM = = 50,5dA

Ta lại có LA – LM = 10lg = 10lg()2 = 20lg() ≈ 34 dB LM = 26 dB.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...