Ba dây dẫn thẳng song song, dài vô hạn cùng nằm trong một mặt phẳng, lần lượt có ba dòng điện I1, I2, I3 đi qua. Hai dây liên tiếp cách nhau một khoảng d = 10 (cm). I1 = I2 = I cùng chiều, I3 = 2,5I ngược chiều với I1= I2. Dây dẫn có I3 nằm ngoài hai dây kia. Vị trí của điểm P tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng không là

A.

P nằm giữa I2 và I3, cách I3 3,57 (cm).

B.

P nằm giữa I2 và I3 cách I2 3,48 (cm).

C.

P nằm giữa I1 và I2, cách I1 3,40 (cm).

D.

P nằm giữa I1 và I2, cách I2 2,98 (cm).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...