Ba dây dẫn thẳng song song, dài vô hạn cùng nằm trong một mặt phẳng, lần lượt có ba dòng điện I1, I2, I3 đi qua. Hai dây liên tiếp cách nhau một khoảng d = 10 (cm). I1 = I2 = I cùng chiều, I3 = 2,5I ngược chiều với I1= I2. Dây dẫn có I3 nằm ngoài hai dây kia. Vị trí của điểm P tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng không là

A.

P nằm giữa I2 và I3, cách I3 3,57 (cm).

B.

P nằm giữa I2 và I3 cách I2 3,48 (cm).

C.

P nằm giữa I1 và I2, cách I1 3,40 (cm).

D.

P nằm giữa I1 và I2, cách I2 2,98 (cm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...