Ba cửa chính về điện thoại quốc tế hiện nay ở nước ta là:

A.

Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ.

B.

Hà Nội, Vinh, Vũng Tàu.

C.

Hà Nội, Huế, Đà Nẵng.

D.

Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...