Ba cửa chính về điện thoại quốc tế hiện nay ở nước ta là:

A.

Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ.

B.

Hà Nội, Vinh, Vũng Tàu.

C.

Hà Nội, Huế, Đà Nẵng.

D.

Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...