Bà Cù Lý đã lừa bán hai phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Hành vi của Bà Lý thuộc loại vi phạm

A. hình sự.
B. hành chính.
C. dân sự.
D. kỹ luât.
Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...