Ba chiến dịch ta mở ở rừng núi có chung một mục đích chính là gì?

A.

Giải phóng đất đai

B.

Phá âm mưu chính trị của địch.

C.

Phát triển quyền chủ động của ta

D.

Tiêu diệt sinh lực địch.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...