Ba chiến dịch ta mở ở rừng núi có chung một mục đích chính là gì?

A.

Giải phóng đất đai

B.

Phá âm mưu chính trị của địch.

C.

Phát triển quyền chủ động của ta

D.

Tiêu diệt sinh lực địch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tiêu diệt sinh lực địch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...