Ba bóng đèn giống nhau, điện trở mỗi bóng R = 100 Ω được mắc vào máy phát điện có các cuộn dây stato mắc hình sao như hình vẽ. Điện áp pha của máy bằng 127 V. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn là:

A.

1,27 A.

B.

12,7 A.

C.

1,27 A.

D.

12,7 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,27 A.

Ba bóng đèn giống nhau nên mạch điện là đối xứng. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua các bóng là như nhau và bằng: I = = 1,27 A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...