** B: Hoa kép;     b: Hoa đơn.    DD: Hoa đỏ;    Dd: Hoa hồng;     dd: Hoa trắng.

Phép lai nào sau đây xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp nhất?

A.

BbDd x BbDd.

B.

BbDd x bbdd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

BbDd x BbDd.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...