** B: Hoa kép;     b: Hoa đơn.    DD: Hoa đỏ;    Dd: Hoa hồng;     dd: Hoa trắng.

Phép lai nào sau đây xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp nhất?

A.

BbDd x BbDd.

B.

BbDd x bbdd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

BbDd x BbDd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...