B có CTPT C4H6O2. Phản ứng B+ NaOH thu được 2 sản phẩm đều tráng bạc. CTCT của B 

A.

HCOOCH2CH=CH2

B.

HCOOCH=CH-CH3

C.

CH3COOCH=CH2

D.

HCOO-C(CH3)=CH2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...