B có CTPT C4H6O2. Phản ứng B+ NaOH thu được 2 sản phẩm đều tráng bạc. CTCT của B 

A.

HCOOCH2CH=CH2

B.

HCOOCH=CH-CH3

C.

CH3COOCH=CH2

D.

HCOO-C(CH3)=CH2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

LT

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...