Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40,68% C ; 54,24% O. Để trung hòa 0,05 mol A cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. CTCT của A là :

A.

 HOOCCH2CH2COOH.

B.

HOOCCH(CH3)CH2COOH

C.

HOOCCH2COOH

D.

HOOCCOOH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...