Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40,68% C ; 54,24% O. Để trung hòa 0,05 mol A cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. CTCT của A là :

A.

 HOOCCH2CH2COOH.

B.

HOOCCH(CH3)CH2COOH

C.

HOOCCH2COOH

D.

HOOCCOOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nNaOH=2naxit  axit 2 chc

Gọi CTPT của A là CxHyOz

x:y:z= =2:3:2→ CTĐGN là C2H3O2

mặt khác A là axit 2 chức→ số nguyên tử O là 4 → CTPT của A là C4H6O4

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...