Axit hoá FeSO4 bằng H2SO4 thu được dung dịch X. Dung dịch X có thể làm đổi màu dung dịch nào sau đây?

A.

K2Cr2O7.

B.

Cr2(SO4)3.

C.

CrCl2.

D.

Na[Cr(OH)4].

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

K2Cr2O7.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...