Axit abxixic (ABA) tăng lên là nguyên nhân gây ra:

A. Việc mở khí khổng khi cây ở trong tối
B. Việc đóng khí khổng khi cây ở ngoài sáng
C. Việc mở khí khổng khi cây ở ngoài sáng
D. Việc đóng khí khổng khi cây ở trong tối
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...