Axit abxixic (ABA) tăng lên là nguyên nhân gây ra:

A. Việc mở khí khổng khi cây ở trong tối
B. Việc đóng khí khổng khi cây ở ngoài sáng
C. Việc mở khí khổng khi cây ở ngoài sáng
D. Việc đóng khí khổng khi cây ở trong tối
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...