Áp suất hơi nước trong không khí ở 200C là 14,04 mmHg. Cho áp suất hơi nước bão hòa ở 200C là 17,54 mmHg. Độ ẩm tương đối của không khí trên là

A.

60%.

B.

70%.

C.

80%.

D.

85%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

80%.

 = 80%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...