Áp suất hơi bão hòa của ête là 422 (mmHg) ở 200C. Nếu tăng nhiệt độ thì áp suất hơi bão hòa là:

A.

74,1 (mmHg).

B.

44 (mmHg).

C.

422 (mmHg).

D.

532 (mmHg).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

532 (mmHg).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...