Áp suất hơi bão hòa của ête là 422 (mmHg) ở 200C. Nếu tăng nhiệt độ thì áp suất hơi bão hòa là:

A.

74,1 (mmHg).

B.

44 (mmHg).

C.

422 (mmHg).

D.

532 (mmHg).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...