Áp một hiệu điện thế xoay chiều U = 110 (V), f = 50 (Hz) vào hai đầu một cuộn dây có điện trở R = 30 (Ω). Dòng điện trễ φ = 30° so với điện thế. Công suất trung bình trong mạch là:

A.

P = 302 W.

B.

P = 151 W.

C.

P = 465 W.

D.

P = 230 W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

P = 302 W.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...