Áp dụng công thức tính tích phân từng phần cho  được kết quả nào sau đây:

A.

e - 2

B.

e - 1

C.

2e - 1

D.

2e + 2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...