Áp dụng công thức tính tích phân từng phần cho  được kết quả nào sau đây:

A.

e - 2

B.

e - 1

C.

2e - 1

D.

2e + 2

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...