Ann: What is your favourite job in the future? Bình:

A.

Teacher? Not at all.

B.

Anything related to English language

C.

Never mind. I won't

D.

He is a doctor

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Ann: Bạn thích làm nghề gì? Bình: Bất cứ công việcliên quan đến Tiếng Anh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...