Ankan   có tên của X là :

A.

1,1,3-trimetylheptan.

B.

2,4-đimetylheptan.

C.

2-metyl-4-propylpentan.

D.

4,6-đimetylheptan.

 

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,4-đimetylheptan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...