Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với:

A.

Dung dịch HCl.

B.

Dung dịch NaOH.

C.

Dung dịch NaCl.

D.

Nước Br2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nước Br2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...