Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với:

A.

Dung dịch HCl.

B.

Dung dịch NaOH.

C.

Dung dịch NaCl.

D.

Nước Br2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...