Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với:

A.

Dung dịch HCl.

B.

Dung dịch NaOH.

C.

Dung dịch NaCl.

D.

Nước Br2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...