Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-­1933 nặng nề nhất đối với ngành sản xuất nào của Việt Nam 

A.

Nông nghiệp

B.

Công nghiệp

C.

Thủ công nghiệp

D.

Thương nghiệp

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nông nghiệp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...