Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-­1933 nặng nề nhất đối với ngành sản xuất nào của Việt Nam 

A.

Nông nghiệp

B.

Công nghiệp

C.

Thủ công nghiệp

D.

Thương nghiệp

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nông nghiệp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...