Ảnh thật cách vật 60 cm và cao gấp 2 lần vật. Thấu kính này

A. là thấu kính phân kì có tiêu cự $\frac{40}{3}\,\,cm$.
B. là thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.
C. là thấu kính hội tụ có tiêu cự $\frac{40}{3}\,\,cm$.
D. là thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...