Ánh sáng truyền trong nước có chiết suất tuyệt đối n = 1,333 có bước sóng 0,45 μm thì khi truyền trong không khí có bước sóng bằng:

A.

0,30 μm.

B.

0,60 μm.

C.

0,52 μm.

D.

0,49 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,60 μm.

Vận tốc truyền sáng trong môi trường nước có chiết suất tuyệt đối nn là: 

Ánh sáng truyền trong nước có bước sóng: λ =   f =  (1)

Ánh sáng truyền trong không khí có bước sóng:   (2)

Thay (1) vào (2) ta được: λ' = nλ = 1,333.0,45 = 0,60 μm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...