Ánh sáng truyền trong nước có chiết suất tuyệt đối n = 1,333 có bước sóng 0,45 μm thì khi truyền trong không khí có bước sóng bằng:

A.

0,30 μm.

B.

0,60 μm.

C.

0,52 μm.

D.

0,49 μm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...