Ánh sáng trắng qua lăng kính thuỷ tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím, đó là do

A.

ánh sáng trắng bao gồm vô số ánh sáng màu đơn sắc có một tần số khác nhau và do chiết suất của thuỷ tinh đối với sóng ánh sáng có tần số nhỏ hơn so với sóng ánh sáng có tần số lớn hơn.

B.

vận tốc ánh sáng đỏ trong thuỷ tinh lớn hơn so với ánh sáng tím.

C.

tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn của ánh sáng tím.

D.

chiết suất thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn với ánh sáng tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ánh sáng trắng bao gồm vô số ánh sáng màu đơn sắc có một tần số khác nhau và do chiết suất của thuỷ tinh đối với sóng ánh sáng có tần số nhỏ hơn so với sóng ánh sáng có tần số lớn hơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...