Ánh sáng trắng qua lăng kính thuỷ tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím là do:

A.

chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng tím nên góc lệch của tia đỏ nhỏ hơn góc lệch của tia tím.

B.

chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ lớn hơn đối với ánh sáng tím. 

C.

tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn tần số của ánh sáng tím.

D.

vận tốc ánh sáng đỏ trong thuỷ tinh lớn hơn vận tốc ánh sáng tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng tím nên góc lệch của tia đỏ nhỏ hơn góc lệch của tia tím.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...