Ánh sáng trắng là ánh sáng

A.

không bị tán sắc khi qua lăng kính. 

B.

có một màu sắc xác định.

C.

có một bước sóng xác định.

D.

có thể tổng hợp từ bảy màu cơ bản.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...