Ánh sáng trắng là ánh sáng

A.

không bị tán sắc khi qua lăng kính. 

B.

có một màu sắc xác định.

C.

có một bước sóng xác định.

D.

có thể tổng hợp từ bảy màu cơ bản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có thể tổng hợp từ bảy màu cơ bản.

Ánh sáng trắng là ánh sáng có thể tổng hợp từ bảy màu cơ bản.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...