Ánh sáng trắng là

A.

tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

B.

tập hợp nhiều loại ánh sáng đơn sắc khác nhau. 

C.

là một loại ánh sáng đơn sắc.

D.

là tập hợp của bảy màu đơn sắc khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...