Ánh sáng nào sau đây khi chiếu vào máy quang phổ sẽ được quang phổ liên tục?

A.

Ánh sáng trắng.

B.

Ánh sáng đỏ.

C.

Ánh sáng gồm ba thành phần đỏ, cam, tím.

D.

Ánh sáng tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ánh sáng trắng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...