Ánh sáng nào sau đây đơn sắc hơn?

A.

Ánh sáng đèn thủy ngân.

B.

Ánh sáng mặt trời.

C.

Ánh sáng đèn natri.

D.

Ánh sáng đèn nêon.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...