Ánh sáng nào sau đây đơn sắc hơn?

A.

Ánh sáng đèn thủy ngân.

B.

Ánh sáng mặt trời.

C.

Ánh sáng đèn natri.

D.

Ánh sáng đèn nêon.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ánh sáng đèn natri.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...