Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang:

A.

Kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích.

B.

Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

C.

Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

D.

Do các tinh thể phát ra, khi được kích thích bằng ánh sáng thích hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...