Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang:

A.

Kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích.

B.

Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

C.

Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

D.

Do các tinh thể phát ra, khi được kích thích bằng ánh sáng thích hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...