Ánh sáng được tán sắc bởi một lăng kính vì

A.

chiết suất của thủy tinh khác nhau đối với các màu khác nhau.

B.

ánh sáng trắng có bảy màu.

C.

lăng kính trong suốt.

D.

tần số ánh sáng mỗi màu khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chiết suất của thủy tinh khác nhau đối với các màu khác nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...