Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A.

có một bước sóng xác định tương ứng với một màu sắc xác định.

B.

bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C.

bị tách thành một dãy màu khi chiếu từ không khí vào thủy tinh.

D.

có vận tốc không thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một bước sóng xác định tương ứng với một màu sắc xác định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...