Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A.

có màu và bước sóng nhất định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc.

B.

có một màu nhất định và một bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc.

C.

có một màu và một bước sóng xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.

D.

có một màu và bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...