Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A.

có màu và bước sóng nhất định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc.

B.

có một màu nhất định và một bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc.

C.

có một màu và một bước sóng xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.

D.

có một màu và bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có một màu và một bước sóng xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...