Ánh sáng đi từ không khí (xem vận tốc ánh sáng gần bằng c) vào môi trường nào đó. Vận tốc ánh sáng trong môi trường bằng . Chiết suất của môi trường đó bằng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Ta có: n =  = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...